Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stimex/public_html/bsgv.eu/includes/gscategories.php on line 285
СТИМЕКС ООД - По сигурни, по-надеждни!
 
ВХОД: Регистрация
Търсене:

СТИМЕКС ООД - по-сигурни, по-надеждни!
СТИМЕКС ООД - по-сигурни, по-надеждни!
СТИМЕКС ООД - по-сигурни, по-надеждни!
СТИМЕКС ООД - по-сигурни, по-надеждни!
ПРОДУКТИ
Начало

 

ВАЖНО: НИВОМЕРНА СИСТЕМА И ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА С ФИСКАЛНА ПАМЕТ (ЕСФП)ЗА ВАШАТА ВЕДОМСТВЕНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ 

 

 

 

„СТИМЕКС” ООД е специализирана в проектиране, изработка и монтаж на технологично оборудване за бензиностанции, газстанции, метанстанции, петролни терминали, резервоари, съдове под налягане и специални метални конструкции. Компанията предлага комплексни решения за модулни станции за светли горива, пропан-бутан и метан.

Доверието към „Стимекс” ООД и цялостният напредък на компанията се дължат на високото професионално ниво, което гарантира не само постигането на отлична функционалност на проектираните и изградени обекти и съоръжения, но и намирането на оптималните решения в интерес на нашите клиенти. Ние се стремим към непрекъснато усъвършенстване и повишаване на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, които отговарят на клиентските и нормативни изисквания.

  „СТИМЕКС”  ООД може да Ви предложи:

 1. Tехнологично оборудване за бензиностанции.
 2. Tехнологично оборудване за газстанции.
 3. Tехнологично оборудване за метанстанции.
 4. Tехнологично оборудване на терминали за светли горива, авиационно гориво, пропан- бутан и други.
 5. Резервоари за светли горива по EN 12285.
 6. Резервоари за пропан бутан до 400 м3.
 7. Резервоари за петролни терминали до 50 000 м3
 8. Системи за измерване на ниво, разход, налягане, плътност и други в резервоари и инсталации.
 9. Автоцистерни за петролни продукти, киселини,  хранителни и химически продукти по ADR.
 10. Съдове под налягане по директива PED (97/23/EC).
 11. Съдове и апарати за хранителна промишленост.
 12. Съдове и апарати за химическата промишленост.
 13. Съдове и апарати за енергийната промишленост.
 14. Електрически разпределителни табла НН.
 15. Електрически табла за управление и автоматизация.
 16. Специални метални конструкции.

Фирмата извършва необходимите изпитания, издава паспорти на изделията, документи за приемане на обекта от оторизирани органи и въвеждане в експлоатация.

Фирмата поддържа и сервизна база. Извършва сервизно обслужване – гаранционно и след гаранционно.

„СТИМЕКС” ООД е сертифицирана по следните муждународни стандарти:

♦ ISO  9001 - Системи за управление на качеството.
♦ISO 14001 - Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за използване.
♦ BS OHSAS 18001 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа

СТИМЕКС” ООД е признат от своите клиенти за динамичен, надежден и коректен партьор.

 

Повече

Новини
Полезно
Повече
tel/fax:
+359 2 975 0205
+359 38 622 054
e-mail: office@stimex.bg
© 2007, СТИМЕКС ООД